Príprava mobilného telefónu

Ak chcete používať mobilný telefón, pripojte ho k tomuto zariadeniu.

Poznámka

  • Funkcie handsfree telefonovania nebudú dostupné v prípade aktivovanej funkcie Apple CarPlay alebo Android Auto. V tomto prípade použite funkcie telefonovania cez handsfree aplikácie.