Nastavenia zvuku (Sound)

EXTRA BASS

Zosilní reprodukciu basových tónov v súlade s úrovňou hlasitosti: [OFF], [1], [2].


EQ10/Subwoofer

Slúži na výber krivky ekvalizéra a nastavenie úrovne subwoofera.
(Dostupné pri ktoromkoľvek vybranom zdroji.)

Položka Opis
EQ10 Výber krivky ekvalizéra:
XAV-AX3200(UC)/XAV-AX3250(UC)/XAV-AX3250(EUR)
[OFF], [R&B], [Rock], [Pop], [Hip-Hop], [Dance], [EDM], [Jazz], [Soul], [Country], [Custom]
XAV-AX3200(E)/XAV-AX3200(E17)
[OFF], [R&B], [Rock], [Pop], [Hip-Hop], [Dance], [EDM], [Jazz], [Regueton], [Salsa], [Custom]
XAV-AX3200(IN)
[Bollywood] , [R&B], [Rock], [Pop], [Hip-Hop], [Dance], [EDM], [Jazz], [Regueton], [Custom], [OFF]
[Custom] slúži na úpravu krivky ekvalizéra: -6 až +6.
Subwoofer Upravuje úroveň hlasitosti subwoofera: [OFF], −10 až +10.

Balance/Fader

Upravuje úroveň vyváženia/prelínania.

Položka Opis
Balance Upravuje vyváženie zvuku medzi ľavými a pravými reproduktormi: [L15] až [R15].
Fader Upravuje vyváženie zvuku medzi prednými a zadnými reproduktormi: [Front15] až [Rear15].

Crossover

Upravuje hraničnú frekvenciu a fázu subwoofera.

Položka Opis
High Pass Filter Nastavuje hraničnú frekvenciu predných/zadných reproduktorov: [OFF], [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
Low Pass Filter Nastavuje hraničnú frekvenciu subwoofera: [OFF], [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
Subwoofer Phase Nastavuje fázu subwoofera: [Normal], [Reverse].

DSO (Dynamický organizér javiska)

Vylepšuje zvukový výstup: [OFF], [Low], [Middle], [High].


Volume Settings

Nastavuje úroveň hlasitosti jednotlivých zdrojov.

Položka Opis
Media Nastavuje hlasitosť média: 0 až 50.
Radio Announcements (XAV-AX3250(EUR)) Nastavuje hlasitosť rádiových hlásení: 0 až 50.
Phone Call Nastavuje hlasitosť telefónnych hovorov: 0 až 50.
Ring Tone Nastavuje hlasitosť vyzváňania: 0 až 50.
Voice Recognition Nastavuje hlasitosť rozpoznávania hlasu: 0 až 50.
Navigation Guidance Nastavuje hlasitosť navigačných pokynov: 0 až 50.

Poznámka

  • Pri nastavovaní hlasitosti zaparkujte vozidlo na bezpečné miesto, pretože pri vysokej hlasitosti nemusíte počuť okolité zvuky.

Phone Call Sound

Nastavuje reproduktory na handsfree telefonovanie: [Front], [Rear], [All].


Guidance during Call

Aktivuje oznámenia o Apple CarPlay prostredníctvom navigačných pokynov alebo výstražných zvukov počas telefónneho hovoru: [ON], [OFF].
(Nie je dostupné počas pripojenia Android Auto.)