Hlasitosť hlasu hovoriaceho je nízka.

  • Počas hovoru zvýšte hlasitosť.