Nemožno sa pripojiť.

  • V návode k inému zariadeniu skontrolujte postupy spárovania a pripájania a úkon vykonajte znova.