Chýba obraz alebo sa objavuje šum.

  • Pripojenie neprebehlo správne.
    • Skontrolujte pripojenie medzi týmto zariadením a ďalším vybavením a nastavte vstup druhého zariadenia na zdroj zodpovedajúci tomuto zariadeniu.
  • Inštalácia nie je správna.
    • Zariadenie nainštalujte pod uhlom menej než 30° na pevnú časť auta.
  • Parkovací vodič (svetlozelený) nie je pripojený k spínaciemu vodiču parkovacej brzdy, prípadne nedošlo k použitiu parkovacej brzdy.
    • Skontrolujte, či je parkovací vodič pevne pripojený k vodiču spínača parkovacej brzdy, potom zatiahnite parkovaciu brzdu.