Nepočuť žiadny zvuk. / Zvuk má nízku hlasitosť.

  • Váš telefón iPhone/Android nie je k zariadeniu pripojený cez BLUETOOTH.
    • Vytvorte pripojenie BLUETOOTH.
  • Úroveň hlasitosti [Bluetooth] je nízka.
    • Nastavte úroveň hlasitosti [Bluetooth].