Naladenie kanála zadaním čísla kanála

  1. Na obrazovke rádia SiriusXM ťuknite na oblasť s číslom a názvom kanála.


    Prípadne stlačte ENTER na diaľkovom ovládači.
  2. Zadajte číslo kanála a potom ťuknite na [OK].
    Prípadne stláčajte tlačidlá číslic (0 až 9) a stlačte ENTER na diaľkovom ovládači.