Uskutočnenie hovoru

 1. Stlačte HOME a potom ťuknite na [Phone].
 2. Ťuknite na jednu z ikon hovoru na displeji telefónu BLUETOOTH.

  Obrázok znázorňujúci ikony volania na displeji telefónu BLUETOOTH

  A. (história hovorov)*

  V zozname histórie hovorov si vyberte kontakt. Zariadenie ukladá posledných 20 hovorov.

  B. (opätovné vytočenie)

  Automaticky uskutočnite hovor s posledným kontaktom.

  C. (kontakty)*

  V zozname mien/zozname čísel si vyberte kontakt. Na vyhľadávanie požadovaného kontaktu v abecednom poradí v zozname mien ťuknite na (abecedné vyhľadávanie).

  D. (číselník)

  Zadajte telefónne číslo.

  E. Obľúbené položky

  Vyberte si uložený kontakt.
  Na uloženie kontaktu si prečítajte časť „Pridanie telefónnych čísel k obľúbeným položkám“.

  *Mobilný telefón musí podporovať PBAP (Phone Book Access Profile).

 3. Ťuknite na možnosť (volať).
  Začne sa telefónny hovor.

Pridanie telefónnych čísel k obľúbeným položkám

Medzi obľúbené položky si môžete pridať až 6 kontaktov.

 1. Na obrazovke telefónu ťuknite na možnosť (kontakty) a vyberte si telefónne číslo, ktoré si chcete uložiť medzi obľúbené položky.
  Zobrazí sa obrazovka s potvrdením.
 2. Ťuknite na možnosť [Add to Favorites].
 3. Ťuknite na požadované prednastavenie medzi obľúbenými položkami, čím uložíte telefónne číslo.
  Kontakt sa uloží medzi obľúbené položky.