Displej zhasne/na monitore sa nič nezobrazuje.

  • Je aktivovaná funkcia vypnutia monitora.
    • Na opätovné zapnutie displeja ťuknite na ktorékoľvek jeho miesto.