Webové stránky podpory pre zákazníkov

Môžete navštíviť nasledujúce webové stránky podpory pre zákazníkov, kde získate podporné informácie o vašom systéme.

Pre zákazníkov z USA/Kanady/Latinskej Ameriky:
https://www.sony.com/am/support
Pre zákazníkov z krajín Európy:
https://www.sony.eu/support
Pre zákazníkov z ostatných krajín/regiónov:
https://www.sony-asia.com/support

Pre zákazníkov z USA

Ak máte otázky/problémy týkajúce sa tohto produktu, vyskúšajte nasledovné:

  1. Prečítajte si časť Riešenie problémov v tomto dokumente Príručka.
  2. Kontaktujte nás (iba USA);
    Telefónne číslo 1-800-222-7669
    URL https://www.SONY.com


Pre zákazníkov z krajín Európy

Zaregistrujte si svoj produkt online na adrese:
https://www.sony.eu/mysony