Automaticky nastavený čas nie je správny.

  • Rádiovo prenášaný časový údaj nie je presný.
    • Stlačte HOME, vyberte možnosť [Settings] [General] [Date/Time] [Set Date/Time] a následne zmeňte nastavenie na [Manual]. Následne ťuknite na možnosť (registrovať/nastaviť) a manuálne upravte hodiny.