Jednotku nemožno používať.

  • Stlačte a podržte HOME na viac než 10 sekúnd, čím sa zariadenie reštartuje. Na zaistenie bezpečnosti nevykonávajte resetovanie zariadenia počas jazdy.