WebLink™ nemožno použiť.

 • Vyžaduje sa inštalácia aplikácie „WebLink Host“ do vášho telefónu iPhone/Android.
  • Pozrite si nasledujúcu webovú stránku a nainštalujte si aplikáciu „WebLink Host“.
   http://abaltatech.com/WL
  • Skontrolujte svoj telefón iPhone/Android a vyjadrite súhlas so zrieknutím sa zodpovednosti spolu s požiadavkami na udelenie oprávnení používať WebLink™ vo vašom telefóne iPhone/Android.
 • Odpojte telefón iPhone/Android od portu USB a potom ho skúste znova pripojiť.
 • Reštartujte svoj telefón iPhone/Android.
 • WebLink™ nemusí byť dostupné vo vašej krajine alebo oblasti.