Vizuálne nastavenia (Visual)

Wallpaper

Slúži na zmenu tapety ťuknutím na požadovanú farbu.
Nastavenie fotografie ako pozadia (XAV-AX3200(UC)/XAV-AX3200(E)/XAV-AX3200(E17)/XAV-AX3200(IN)/XAV-AX3250(EUR))
Ako tapetu si môžete nastaviť aj svoju obľúbenú fotografiu uloženú v zariadení USB typu MSC (Mass Storage Class).
Po pripojení zariadenia USB do portu USB sa na obrazovke zobrazí hlásenie [You can import a photo from a USB device].
Ťuknite na možnosť [Import] a vyberte svoju obľúbenú fotografiu.
(Dostupné iba pre fotografie vo formáte JPEG s veľkosťou súboru najviac 6 MB.)


Dimmer for Monitor & Illum.

Slúži na stlmenie podsvietenia displeja a tlačidiel: [OFF], [Auto], [ON].
(Možnosť [Auto] je dostupná iba vtedy, keď je zapojený kábel ovládania svetiel, a aktivuje sa pri zapnutých svetlách.)
(registrácia/nastavenie) slúži na úpravu úrovne jasu pri aktivácii stmievača: −5 až +5.


Illum. Level on Monitor OFF

Slúži na stlmenie podsvetlenia tlačidiel pri vypnutom monitore: [OFF], [1], [2], [3], [4].


Touch Screen Adjust

Ak miesto dotyku nezodpovedá správnej položke, vykonajte kalibráciu dotykovej obrazovky.