Z pripojeného zariadenia AV nemožno prehrávať.

 • Skontrolujte, či je kábel AV pevne pripojený do jednotky.
 • Skontrolujte, či je na pripojenie použitý kábel AV s minikonektorom (nedodáva sa). Použitie iného kábla s odlišným zapojením kontaktov môže mať za následok skreslený obraz alebo zvuk.

  Obrázok znázorňujúci zapojenie minikonektora AV kábla

  L: ľavý kanál zvuku (biela)
  R: pravý kanál zvuku (červená)
  V: obraz (žltá)
  G: uzemnenie