Počas handsfree telefonovania nepočuť z reproduktorov vo vozidle žiadny zvuk.

  • Ak počuť zvuk v telefóne, nastavte mobilný telefón na výstup zvuku z reproduktorov vo vozidle.