Rádio DAB (XAV-AX3250(EUR))

No Station
  • Signál DAB nemožno prijať.
    • Vykonajte automatické ladenie.
    • Skontrolujte pripojenie antény DAB (nie je súčasťou balenia).
    • Skontrolujte, že možnosť [Antenna Power] je nastavená na [ON].
Receiving
  • Zariadenie čaká na príjem stanice DAB.