Príjem rádiového signálu je slabý. / Vyskytuje sa statický šum.

  • Pevne pripojte anténu.