Prehrávanie zo zariadenia AV

  1. Vypnite zariadenie AV.
  2. Znížte hlasitosť na tomto zariadení.
  3. Pripojte zariadenie AV do portu A/V IN tohto zariadenia.
  4. Stlačte HOME a potom ťuknite na [A/V IN].
  5. Zapnite zariadenie AV.
    Spustí sa prehrávanie.