Ladenie kanálov pre SiriusXM

Ovládacie prvky/signalizácie príjmu

Obrázok znázorňujúci obrázok rádia SiriusXM

A. (zoznam)

Otvorte zoznam kanálov alebo zoznam kategórií.


B. CH− (predošlý kanál) /CH+ (ďalší kanál)

Vyberte kanál.


C. Číslo kanála, názov kanála


D. Meno interpreta, názov skladby


E. (informácie)

Prepnite informácie o kanáli.


F. (Možnosť SXM)

Otvorte ponuku možnosti SXM.


G. Prednastavené čísla

Vyberte prednastavený kanál. Potiahnutím prstom doprava/doľava si zobrazte ďalšie prednastavené kanály.
Podržaním stlačenej možnosti uložte aktuálny kanál na danú prednastavenú polohu.


H. Názov kategórie, informácie o obsahu