Pri hovore počuť ozvenu alebo šum.

  • Znížte hlasitosť.
  • Nastavte [Speech Quality] na [Mode 1] alebo [Mode 2].
  • Ak je okolitý hluk vyšší ako hlasitosť telefónneho hovoru, pokúste sa znížiť tento hluk.
    • Ak je hluk z ulice príliš hlasný, zatvorte okno.
    • V prípade, že klimatizácia beží príliš nahlas, stlmte jej výkon.