Vyhľadávanie súboru pomocou obrazovky zoznamu

  1. Počas prehrávania USB ťuknite na (zoznam).
    Zobrazí sa obrazovka zoznamu aktuálne prehrávanej položky.
    V rámci pripojenia zariadenia USB k portu USB ťuknite na možnosť (zvuk) alebo (video), čím sa vám vypíše zoznam podľa typu súboru.

  2. Ťuknite na požadovanú položku.
    Spustí sa prehrávanie.