Nastavenie rodičovskej kontroly

Funkcia rodičovskej kontroly umožňuje obmedziť prístup ku kanálom v službe SiriusXM s obsahom pre dospelých. Keď je funkcia aktívna, na naladenie zamknutých kanálov je potrebné zadať kód. Informácie o nastavení kódu a uzamknutí kanálov nájdete nižšie.

 1. Ťuknite na (možnosť) na obrazovke rádia SiriusXM a potom ťuknite na možnosť [Parental Control].

  Zobrazí sa obrazovka zadávania kódu.
 2. Ťuknutím na klávesy číslic zadajte 4-ciferný kód. Potom ťuknite na [OK].
  Zobrazí sa obrazovka potvrdenia kódu.
 3. Znova zadajte 4-ciferný kód a potom ťuknite na [OK].
  Je použitá rodičovská kontrola a kanály sú zablokované.

Odblokovanie/opätovné zablokovanie kanálov

 1. Ťuknite na (možnosť) a potom ťuknite na [Parental Control].
  Zobrazí sa obrazovka zadávania kódu.
 2. Ťuknutím na klávesy číslic zadajte 4-ciferný kód. Potom ťuknite na [OK].


Zmena kódu

 1. Ťuknite na (možnosť), ťuknite na [Pass Code Change] a potom zadajte svoj aktuálny kód.
 2. Zadajte svoj nový kód a potom ťuknite na [OK].
  Zobrazí sa obrazovka potvrdenia kódu.
 3. Znova zadajte svoj nový kód a potom ťuknite na [OK].