Funkcie USB nefungujú správne.

  • Nepoužívajte predlžovací kábel USB, pretože to môže znížiť kvalitu signálu.
    • Použite kratší kábel USB na pripojenie zariadenia USB alebo kábel USB vymeňte za nový.