Na obrazovke HOME sa nezobrazuje ikona Android Auto.

  • Skontrolujte svoje telefón Android a odsúhlaste poznámky o zrieknutí sa zodpovednosti spolu s požiadavkami na udelenie oprávnení. Až potom budete môcť využívať Android Auto na svojom telefóne so systémom Android.
  • Nenašla sa nainštalovaná žiadna aplikácia Android Auto vo vašom telefóne Android.
    • Stiahnite a nainštalujte si aplikáciu Android Auto do svojho telefónu so systémom Android.
  • Váš telefón so systémom Android nie je kompatibilný s Android Auto.
    • Váš telefón Android musí podporovať Android Auto. Prečítajte si príručku dodanú s vaším telefónom Android, alebo navštívte webovú lokalitu Android Auto.
  • Odpojte telefón Android od portu USB a potom ho skúste znova pripojiť.
  • Android Auto nemusí byť dostupné vo vašej krajine alebo oblasti.