Pripojené zvukové zariadenie BLUETOOTH sa nedá počas streamovania zvuku ovládať.

  • Skontrolujte, či pripojené zariadenie BLUETOOTH podporuje AVRCP.