Nelze používat funkci BLUETOOTH.

  • Vypněte zapalování. Chvilku počkejte a potom přepněte zapalování do polohy ACC.