Obraz se nevejde na obrazovku.

  • Ve zdroji přehrávání je pevně nastaven poměr stran.