Nelze provést spárování.

  • Po obnovení výchozích hodnot se jednotka nemusí být schopná spárovat s dříve spárovaným zařízením BLUETOOTH, pokud jsou v zařízení BLUETOOTH uloženy informace o spárování s jednotkou. V takovém případě odstraňte informace o spárování s jednotkou ze zařízení BLUETOOTH a spárujte zařízení znovu.