Poznámka k licenci

Tento produkt obsahuje software, který Sony používá na základě licenční smlouvy s vlastníkem jeho autorských práv. Jsme povinni sdělit obsah smlouvy zákazníkům na základě požadavku vlastníka autorských práv na software. Podrobnosti o licencích na software zobrazíte výběrem [Settings] [General] [Open Source Licenses].

Poznámka k aplikovanému softwaru GNU GPL/LGPL

Tento produkt obsahuje software, na který se vztahuje následující licence General Public License GNU (dále pouze „GPL“) nebo licence Lesser General Public License GNU (dále pouze „LGPL“). Tyto licence stanoví, že zákazníci mají právo získat, upravit a dále šířit zdrojový kód uvedeného softwaru v souladu s podmínkami GPL nebo LGPL zobrazenými na této jednotce.
Zdrojový kód výše uvedeného softwaru je k dispozici na webu.
Chcete-li si jej stáhnout, navštivte následující adresu URL, pak vyberte název modelu „XAV-3500“ nebo „XAV-3550D“.
URL: http://www.sony.net/Products/Linux/
Poznámka: Sony nemůže odpovídat ani reagovat na dotazy týkající se obsahu zdrojového kódu.


V případě jakýchkoli dotazů nebo problémů týkajících se této jednotky, které nejsou popsány v tomto dokumentu Uživatelská příručka, se obraťte na nejbližšího prodejce značky Sony.