Používání funkcí možnosti DAB

Následující funkce jsou dostupné stisknutím (možnost) na obrazovce rádia DAB/DAB+.

[Seek By]

Slouží k nastavení režimu hledání stanic: [A-Z] (Hledat dle názvu stanice), [Station Gp] (Hledat dle skupiny stanic).


[Announce]

Slouží k aktivaci hlášení DAB, která budou přerušovat aktuálně vybraný zdroj: [ON], [OFF].
Během hlášení DAB je hlasitost upravena na úroveň nastavenou pro TA v RDS.


[Soft Link]

Automatické vyhledání a naladění stejného nebo podobného programu, když je signál aktuálního programu příliš slabý pro příjem: [ON], [OFF].
Hard Link“ sleduje stejný program a „Soft Link“ sleduje podobný program.

Soft Link DAB/FM
OFF Pouze Hard Link
ON Hard Link/Soft Link


[Information]

Zobrazuje název aktuálně vybrané skupiny stanic, název stanice, typ PTY stanice atd.


[Antenna Power]

Dodává napájení na vstupní terminál antény DAB: [ON], [OFF].