Dostupné operace během volání

Nastavení hlasitosti vyzváněcího tónu

Během přijímání volání stiskněte VOL(hlasitost) +/–.

Nastavení hlasitosti volajícího

Během volání stiskněte VOL(hlasitost) +/–.

Nastavení hlasitosti pro druhou stranu (nastavení zesílení mikrofonu)

Během volání handsfree stiskněte (možnost) a potom nastavte [MIC Gain] na [High], [Middle] nebo [Low].

Omezení ozvěny a hluku (režim omezení ozvěny/hluku)

Během volání stiskněte (možnost) a potom nastavte [Speech Quality] na [Mode 1] nebo [Mode 2].

Přepnutí mezi režimem handsfree a režimem držení v ruce

Stisknutím (reproduktor/telefon) během volání přepnete zvuk telefonního hovoru mezi jednotkou a mobilním telefonem.

Poznámka

  • V závislosti na mobilním telefonu nemusí být tato funkce k dispozici.

Pokyny pro automatické přijetí příchozího volání

Stiskněte (možnost) a potom nastavte [Auto Answer] na [ON].