WebLink

Aplikace „WebLink Host“ umožňuje využívat „WebLink Apps“, například přehrávač videa nebo hudby v připojeném telefonu iPhone/Android.

Poznámky k používání WebLink

 • Na webu WebLink™ vyhledejte informace o podporovaných verzích OS. Před použitím zaktualizujte na nejnovější verzi OS.
 • Podrobnosti o kompatibilních modelech najdete v seznamu kompatibility na následujících stránkách:
  http://abaltatech.com/WL
 • Stáhněte si aplikaci „WebLink Host“, která je k dispozici na Google Play pro váš telefon Android, a která je k dispozici na webu App Store pro váš iPhone.
 • Při konfiguraci nastavení může být vyžadováno síťové připojení, například při počátečním nastavování. Zajistěte, aby ve vašem telefonu iPhone/Android bylo k dispozici připojení k síti.
 • Při používání funkce Cast může být vyžadováno nastavení na vašem telefonu iPhone/Android.
 • Podrobnosti o „WebLink Apps“ naleznete na webu pro „WebLink Apps“.
 • Funkce WebLink™ a/nebo určité „WebLink Apps“ nemusí být ve vaší zemi nebo regionu k dispozici.
 • Při použití funkce Cast a připojení iPhone je směr zobrazení stejný, jako zobrazení iPhone.
 1. Připojte svůj telefon iPhone/Android k hlavní jednotce přes BLUETOOTH.
 2. Připojte svůj telefon iPhone/Android k portu USB.
  Chcete-li připojit iPhone, použijte připojovací kabel USB pro iPhone (není součástí balení).
  Chcete-li připojit telefon Android, použijte vhodný připojovací kabel (není součástí dodávky).
 3. Stiskněte HOME a potom stiskněte ikonu WebLink™.
  Na displeji jednotky se zobrazí displej WebLink™. Stisknutím ovládejte aplikace.