Poslech rádia DAB/DAB+

Stiskněte tlačítko HOME, pak stiskněte tlačítko [DAB+].

Tip

  • Nastavte [Antenna Power] na [ON] (výchozí) nebo [OFF] v závislosti na typu antény DAB (není součástí dodávky).
  • Když je vybrána možnost [DAB+] poprvé po obnovení továrního nastavení, automaticky se zahájí automatické ladění. Nechte automatické ladění dokončit. (Pokud bude přerušeno, při příštím zvolení [DAB+] bude automatické ladění znovu zahájeno.) Pokud se při automatickém ladění neuloží žádná stanice DAB, vylaďte stisknutím [Auto Tune] v (seznam).

Ovládací prvky/indikace příjmu

Ilustrace obrazovky Rádio DAB/DAB+

A. (seznam)

Otevřete seznam stanic.


B. Aktuální pásmo

Změňte pásmo (DAB1, DAB2 nebo DAB3).


C. Název skupiny stanic, název stanice


D. (možnosti DAB)

Otevřete nabídku Možnosti DAB.


E. SEEK–/SEEK+

Vyhledejte stanice.


F. / (vlevo/vpravo)

Vyhledejte skupiny stanic.
(K dispozici pouze tehdy, když je položka [Seek By] nastavena na hodnotu [Station Gp].)


G. Čísla předvoleb

Vyberte předvolbu stanice. Potažením prstem vpravo/vlevo zobrazíte další předvolby stanic.
Stisknutím a podržením uložíte aktuální stanici do dané předvolby.