Funkce USB nefungují správně.

  • Nepoužívejte prodlužovací kabel USB, protože by mohlo dojít k omezení kvality signálu.
    • Použijte kratší kabel USB při připojování zařízení USB nebo vyměňte kabel USB za nový.