Příprava mobilního telefonu

Pokud chcete používat mobilní telefon, připojte jej k této jednotce.