Nelze přijmout stanice. (XAV-3500(E)/XAV-3500(LA)/XAV-3500(IN))

  • Nastavení kroku ladění bylo vymazáno.
    • Nastavte krok ladění znovu.