Druhé zařízení BLUETOOTH nemůže tuto jednotku detekovat.

  • Nastavte [Bluetooth Connection] na [ON].
  • Při připojování k zařízení BLUETOOTH tato jednotka nemůže být nalezena jiným zařízením. Přerušte aktuální připojení a vyhledejte tuto jednotku z jiného zařízení.
  • V závislosti na vašem smartphonu nebo mobilním telefonu bude pravděpodobně nutné odstranit tuto jednotku z historie připojených smartphonů nebo mobilních telefonů a potom je znovu spárovat.