Provádění výchozích nastavení

Výchozí nastavení je třeba provést před prvním použitím jednotky, po výměně baterie vozidla nebo změně připojení.

Pokud se po zapnutí jednotky nezobrazí obrazovka výchozích nastavení, proveďte obnovení továrních nastavení, aby se jednotka inicializovala.

 1. Stiskněte [Language] a potom nastavte jazyk zobrazení.
 2. Opakovaným stisknutím [Demo] vyberte [OFF] pro deaktivaci demonstračního režimu.
 3. Stiskněte [Set Date/Time] a potom nastavte datum a čas.
 4. Po nastavení data a času stiskněte [OK].
  XAV-3500(E)/XAV-3500(LA)/XAV-3500(IN): přejděte na krok 5.
  XAV-3500(EUR)/XAV-3550D(EUR): přeskočte na krok 6.
 5. Stiskněte [Tuning Steps] a potom nastavte krok ladění FM/AM. (XAV-3500(E)/XAV-3500(LA)/XAV-3500(IN))
 6. Chcete-li se vrátit na předchozí zobrazení, stiskněte (zpět) a potom stiskněte [OK].
  Zobrazí se upozornění při spuštění.
 7. Přečtěte si upozornění při spuštění. Pokud souhlasíte se všemi podmínkami, stiskněte [Close].
  Nastavení je dokončeno.

Toto nastavení lze dále konfigurovat v nabídce nastavení.