Byl nechtěně přijat hovor.

  • V připojeném telefonu je nastaveno automatické spuštění zahájení hovoru.
  • Možnost [Auto Answer] této jednotky je nastavena na [ON].