Vizuální nastavení (Visual)

Wallpaper

Mění tapetu stisknutím požadované barvy, nebo nastavuje oblíbená fotografická data v zařízení MSC (Mass Storage Class) typu USB jako tapetu.
(Platí pouze v případě, že fotografická data jsou soubory JPEG velikosti 6 MB nebo menší.)
Nastavení fotografických dat
Když připojujete zařízení USB k portu USB Port, na obrazovce se zobrazí [You can import a photo from a USB device].
Stiskněte tlačítko [Import] a vyberte oblíbenou fotografii.


Dimmer for Monitor & Illum.

Ztmaví displej a osvícení tlačítek: [OFF], [Auto], [ON].
Možnost ([Auto] je k dispozici pouze tehdy, když je připojen vodič ovládání osvětlení připojen a funguje, když jsou zapnuté světlomety.)
(registrace/nastavení) upravuje úroveň jasu, když je aktivováno ztlumení: -5 až +5.


Illum. Level on Monitor OFF

Ztmaví osvícení tlačítek při vypnutí monitoru: [OFF], [1], [2], [3], [4].


Touch Screen Adjust

Upraví kalibraci dotykové obrazovky, pokud poloha dotyku neodpovídá příslušné položce.