Hledání stanice podle skupiny stanic

Nejdříve nastavte [Seek By] na [Station Gp] pro hledání podle skupiny stanic.

  1. Stisknutím SEEK+/– vyhledejte stanici.

    Hledání se zastaví, když jednotka nalezne stanici. Hledejte, dokud nenaleznete požadovanou stanici.

Pokyny pro vyhledání skupiny stanic

Stisknutím a podržením tlačítka / (vlevo/vpravo) vyhledejte skupinu stanic. Jakmile se zobrazí požadovaná skupina stanic, uvolněte.

Pokyny pro ruční uložení stanice

Během příjmu stanice, kterou chcete uložit, stiskněte a podržte číslo požadované předvolby.

Příjem uložených stanic

Stiskněte číslo požadované předvolby.