Hlavní jednotka a dálkový ovladač

Hlavní jednotka

Ilustrace hlavní jednotky

Tlačítko VOL (hlasitost) + je opatřeno hmatovou tečkou.


Dálkový ovladač RM-X170 (XAV-3500(E)/XAV-3500(LA)/XAV-3500(IN))

Dálkovým ovladačem lze ovládat zvuk. K provádění operací nabídky použijte dotykovou obrazovku.

Ilustrace dálkového ovladače

Poznámka

 • Bílá tlačítka na obrázku výše nejsou podporována.

Před použitím odstraňte izolační folii.

 1. Displej/dotyková obrazovka
 2. HOME
  Zobrazí obrazovku HOME.
  ATT (ztlumit)
  Stisknutím a podržením 1 sekundu ztlumíte zvuk.
  Chcete-li operaci zrušit, stiskněte a podržte tlačítko znovu, nebo stiskněte VOL +.
 3. VOL (hlasitost) +/–
 4. Přijímač pro dálkový ovladač
 5. / (předchozí/další)
  Funguje různě podle vybraného zdroje:
  Radio: výběr předvolby stanice.
  DAB+: výběr předvolby stanice. (XAV-3550D(EUR))
  USB: přechod na předchozí/další soubor.
  BT Audio: přechod na předchozí/další soubor.
  Stisknutím a podržení:
  Radio: automatické vyladění stanice (SEEK+/SEEK–).
  DAB+: vyberte stanici (když je [Seek By] nastaveno na [A-Z])/hledání stanice (když je [Seek By] nastaveno na [Station Gp]). (XAV-3550D(EUR))
  USB: rychle zpět/rychle vpřed.
  BT Audio: rychle zpět/rychle vpřed.
 6. OPTION
  Zobrazí obrazovku OPTION.
 7. OFF
  Vypne zdroj.
 8. MONITOR OFF
  Vypne monitor.
  Další stisknutím jej znovu zapnete.
 9. EQ (ekvalizér)
  Slouží k výběru křivky ekvalizéru.
 10. Číselná tlačítka (09)
 11. CLEAR
 12. ATT (zeslabit)
  Zeslabí zvuk. Dalším stisknutím zeslabení zrušíte.
 13. (přehrát/pozastavit)
 14. / (předchozí/další)
  / (rychle dozadu / rychle dopředu)
  Funguje různě podle vybraného zdroje:
  Radio: výběr předvolby stanice.
  DAB+: výběr předvolby stanice. (XAV-3550D(EUR))
  USB: přechod na předchozí/další soubor.
  BT Audio: přechod na předchozí/další soubor.
  Stisknutím a podržení:
  Radio: automatické vyladění stanice (SEEK+/SEEK–).
  DAB+: vyberte stanici (když je [Seek By] nastaveno na [A-Z])/hledání stanice (když je [Seek By] nastaveno na [Station Gp]). (XAV-3550D(EUR))
  USB: rychle zpět/rychle vpřed.
  BT Audio: rychle zpět/rychle vpřed.
 15. ///(vlevo/nahoru/dolů/vpravo)
  Funguje různě podle vybraného zdroje.
  Radio: výběr předvolby stanice nebo automatické vyladění stanice.
  USB: výběr složky nebo přechod na předchozí/další soubor.
  ENTER
  Otevření vybrané položky.
 16. SRC (zdroj)
  Slouží ke změně zdroje. Opakovaným stisknutím tohoto tlačítka se na aktuálním zobrazení zobrazí v místním okně volitelný zdroj.
 17. MODE
  Slouží k výběru rozhlasového pásma.
 18. VOL (hlasitost) +/–