Nastavení zvuku (Sound)

EXTRA BASS

Posílení hlubokých tónů při synchronizaci s úrovní hlasitosti: [OFF], [1], [2].


EQ10/Subwoofer

Slouží k výběru křivky ekvalizéru a upravuje hlasitost subwooferu.
(K dispozici, když je vybrán kterýkoli zdroj.)

Položka Podrobnosti
EQ10 Slouží k výběru křivky ekvalizéru:

XAV-3500(EUR)/XAV-3550D(EUR)
[OFF], [R&B], [Rock], [Pop], [Hip-Hop], [Dance], [EDM], [Jazz], [Soul], [Country], [Custom]

XAV-3500(E)/XAV-3500(LA)
[OFF], [R&B], [Rock], [Pop], [Hip-Hop], [Dance], [EDM], [Jazz], [Regueton], [Salsa], [Custom]

XAV-3500(IN)
[Bollywood], [R&B], [Rock], [Pop], [Hip-Hop], [Dance], [EDM], [Jazz], [Regueton], [Custom], [OFF]

[Custom] upravuje křivku ekvalizéru: -6 až +6.
Subwoofer Upravuje hlasitost subwooferu: [OFF], -10 až +10.

Balance/Fader

Upravuje rovnováhu/prolínání.

Položka Podrobnosti
Balance Upravuje vyvážení zvuku mezi levým a pravým reproduktorem: [L15] až [R15].
Fader Upravuje vyvážení zvuku mezi předním a zadním reproduktorem: [Front15] až [Rear15].

Crossover

Upravujte mezní kmitočet a fázi subwooferu.

Položka Podrobnosti
High Pass Filter Slouží k výběru mezní frekvence předního/zadního reproduktoru: [OFF], [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
Low Pass Filter Slouží k výběru mezní frekvence subwooferu: [OFF], [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
Subwoofer Phase Slouží k výběru fáze subwooferu: [Normal], [Reverse].

DSO (Dynamic Stage Organizer)

Vylepšuje výstup zvuku: [OFF], [Low], [Middle], [High].


Phone Call Sound

Slouží k výběru reproduktorů pro volání handsfree: [Front], [Rear], [All].