Používání funkcí možnosti rádia

Následující funkce jsou dostupné stisknutím (možnost) v pravé horní části obrazovky.

[BTM (Best Tuning Memory)]

Uloží stanice pod čísly předvoleb v pořadí dle kmitočtu. Jako předvolby stanic lze uložit 18 stanic pro FM a 12 stanic pro AM.


[AF] (XAV-3500(EUR)/XAV-3550D(EUR))
Vybere [ON] pro plynulé přelaďování stanic na nejsilnější signál v síti.
(K dispozici pouze během příjmu FM.)


[TA] (XAV-3500(EUR)/XAV-3550D(EUR))
Vybere [ON] pro příjem aktuálních informací o dopravní situaci nebo programů o dopravní situaci (TP), když jsou k dispozici.
(K dispozici pouze během příjmu FM.)


[Regional] (XAV-3500(EUR)/XAV-3550D(EUR))
Vybere [ON] pro zachování přijímané stanice, když je zapnutá funkce AF. Pokud opustíte oblast příjmu tohoto místního programu, vyberte [OFF]. Tato funkce nefunguje ve Spojeném království a některých dalších oblastech.
(K dispozici pouze během příjmu FM.)


[PTY]
Vybere typ programu ze seznamu PTY pro vyhledání stanice, která vysílá vybraný typ programu.
(K dispozici pouze během příjmu FM.)


Pokyny pro příjem nouzových hlášení (XAV-3500(EUR)/XAV-3550D(EUR))

Se zapnutou funkcí AF nebo TA budou nouzová hlášení automaticky přerušovat aktuálně vybraný zdroj.