Během telefonních hovorů je slyšet ozvěna nebo šum.

  • Snižte hlasitost.
  • Nastavte možnost [Speech Quality] na [Mode 1] nebo [Mode 2].
  • Pokud je hlučné okolí, pokuste se hluk ztišit.
    • Pokud je hluk zvenčí hlasitý, zavřete okno.
    • Pokud je hlučná klimatizace, snižte výkon klimatizace.