Zvukové soubory nelze přehrát.

  • Zařízení USB naformátovaná s jiným souborovým systémem než FAT12, FAT16, FAT32 nebo exFAT nejsou podporována.*

*Tato jednotka podporuje systémy FAT12, FAT16, FAT32 a exFAT, ale některá zařízení USB nemusí podporovat všechny tyto systémy. Podrobnosti naleznete v návodu konkrétního zařízení USB, případně se můžete obrátit na výrobce.