Jednotku nelze ovládat.

  • Restartujte jednotku stisknutím a podržením tlačítka HOME déle než 10 sekund. V zájmu vlastní bezpečnosti nerestartujte jednotku při řízení vozidla.