General

Cannot play this content.
 • Aktuálně vybraný obsah nelze přehrát nebo přeskočit na další.
  • Obsah není v podporovaném formátu souboru. Zkontrolujte podporované formáty souborů.
Device no response
 • Jednotka nerozpozná připojené zařízení USB.
  • Odpojte a znovu připojte zařízení USB.
  • Zkontrolujte, zda jednotka podporuje zařízení USB.
No Playable Data
 • Zařízení USB nemá žádná přehrávatelná data.
  • Načtete hudební data/soubory do zařízení USB.
Overcurrent caution on USB.
 • Zařízení USB je přetíženo.
  • Odpojte zařízení USB.
  • Zařízení USB je závadné nebo je připojeno nepodporované zařízení.
USB device not supported
 • Informace o kompatibilitě zařízení USB naleznete na stránkách podpory.
USB hub not supported
 • Rozbočovače USB nejsou v této jednotce podporovány.