Připojení ke spárovanému zařízení BLUETOOTH

Pokud chcete použít spárované zařízení, je nutné jej připojit k této jednotce. Některá spárovaná zařízení se připojí automaticky.

  1. Stiskněte tlačítko HOME, pak stiskněte tlačítko [Settings].
  2. Stiskněte [Bluetooth].
  3. Stiskněte [Bluetooth Connection] a potom stiskněte [ON].
    Zkontrolujte, zda se na stavovém panelu jednotky rozsvítila indikace (BLUETOOTH).
  4. Aktivujte funkci BLUETOOTH v zařízení BLUETOOTH.
  5. Připojte zařízení BLUETOOTH k této jednotce provedením příslušných kroků v zařízení.
    Na stavovém panelu jednotky se rozsvítí (mobilní telefon) nebo (zvuk).

Připojení posledního připojeného zařízení z této jednotky

Když je zapnuto zapalování se zapnutým signálem BLUETOOTH, tato jednotka vyhledá poslední připojené zařízení BLUETOOTH a automaticky naváže připojení.

Poznámka

  • Během streamování zvuku přes BLUETOOTH, se z této jednotky nelze připojit k mobilnímu telefonu. Místo toho se připojte z mobilního telefonu k této jednotce.

Zachycení hlasu během handsfree volání

Je nutné nainstalovat mikrofon (součást balení).